- din ingång till ett bättre liv!

NPF-stöd till skola

Är du politiker och vill veta mer om hur ni kan göra för att hjälpa utsatta barn och familjer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller hur ni kan utveckla er skola och följa skollagen genom att bli en skola för ALLA i praktiken, inte bara på pappret? Jobbar du som rektor och ser dina anställda gå på knäna i sina försök att räcka till? Visste du att det går att rädda både personal och elever genom utökad kunskap och ett förändrat arbetssätt? Att samtliga elever skulle tjäna på detta och därmed inte bara er skola utan även hela samhället?
 Win-win-win!

Kontakta mig för ett konsultsamtal för att se vad just din skola behöver, eller kommunövergripande, för att bli npf-säkrade på riktigt. (En äkta npf-säkrad skola är en skola för ALLA och har inga elever med skolångest eller problematisk skolfrånvaro.) Sedan sätter jag ihop ett utbildningspaket som lämpar sig för just er och överlämnar offerten. I paketen ingår ALLTID både utbildning och hjälp med implementering samt uppföljning. Det är en investering som räddar liv, förhindrar livslångt lidande samt besparar samhället miljarder kronor.

Om ni behöver akut hjälp i en enskild elevsituation, med medling och för att hitta vägar framåt, så kan jag även bistå med det tack vare min erfarenhet av att ha arbetat två decennier i skolan med elever med särskilda behov,  med ungdomar inom ung fritid och som npf-förälder. 

Mitt fokus är alltid BARNETS BÄSTA.

NPF-stöd till familjer

Rådgivning och hjälp till föräldrar per telefon eller videosamtal.

Kämpande npf-förälder? Du är långt ifrån ensam! Väldigt många föräldrar har blivit utmattade och sjukskrivna i sin kamp för att deras barn med neuropsykiatriska funktionshinder ska få rätt stöd och hjälp i skolan. Hundratusentals barn har blivit s.k. hemmasittare (skoltraumatiserade) p.g.a. för lite npf-kunskap hos beslutsfattare och i skolvärlden vilket lett till otillräckliga anpassningar, en oanpassad skolmiljö och ett felaktigt bemötande! Detta har uppmärksammats på senare tid av bl.a. Uppdrag Granskning i programmet Bokstavsbarnen, Attention, Autism- och Aspergerförbundet, Mind och föräldranätverket Rätten till utbildning.

Med ett lågaffektivt bemötande tar jag först reda på vad barnet/eleven behöver genom samtal med föräldrar och med barn/elev. Under ett möte med utvald skolpersonal går vi igenom behoven, kopplade till skollagen, barnkonventionen och diskrimineringslagen om det behövs. Vi ger förslag på anpassningar samt lyssnar in skolan. Tillsammans skapar vi sedan en handlingsplan eller åtgärdsplan som samtliga elevens lärare skall känna till och efterleva. Vi bokar in täta uppföljningar med skolan för att utvärdera och justera planen. Jag samarbetar gärna med eventuella behandlare inom vården om ni önskar. BARNETS BÄSTA ÄR ALLTID I FOKUS!

Som f.d. styrelseledamot och skolombud för Autism- och Aspergerföreningen i Örebro län, med över tjugo års erfarenhet av arbete i skolmiljö och ung fritid samt ett eget fantastiskt npf-barn - känner jag mig trygg i att kunna få till ett förståelsebaserat samarbete för barnets/elevens bästa. Trygghet vill jag att även ni ska känna! Ert barn är fantastiskt och har rätt till både hälsa och utbildning!

Om vi mot förmodan inte skulle lyckas med att få skolan att följa skollagen, kan jag även bistå med förfarandet med anmälan eller i sökandet efter en npf-kunnig skola för erat barn.
 
Jag delar även med mig av ett medborgarförslag som är gratis att ladda ner och skicka in till kommunfullmäktige i förhoppning om att skolan ska få de resurser som behövs för att #inteenutbrändungetill ska bli verklighet. Gå med i gruppen Medborgarförslag NPF på facebook!
"Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Det fastställs i barnkonventionen, funktionsrättskonventionen och skollagen."