NPF-kampanjer

Skelettkampanjen maj-juni 2024

Min idé blev till en kampanj!
Tillsammans med nätverket Rätten till utbildning och anhöriga till barn och unga med npf i hela Sverige skapades Skelettkampanjen. Skelett har placerats ut vid kommunhus, rådhus och andra platser med ansvariga beslutsfattare tillsammans med plakat med texten: "Väntar på att skollagen ska gälla för ALLA barn!" för att uppmärksamma dem på alla elever som diskrimineras och osynliggörs och de familjer som drabbas hårt av detta.

Kommuner som fått skelett utplacerade behöver verkligen steppa upp och inte bara se till att följa skollagen mycket bättre, utan även barnkonventionen, diskrimineringslagen och funktionsrättskonventionen! 

www.rättentillutbildning.se finns flera åtgärdsförslag för dessa märkta kommuner att ta till sig! Det får vara nog nu! Ett av moderns tids största svek kan få ett slut om bara vilja finns hos politiker och skola att lyssna på de drabbade och ta till sig npf-kunskap!

medborgarförslag npf 2021-

2021 tröttnade jag på att skolan inte lyssnat under sex års tid och bara skyllde bristen på stöd och anpassningar på "resursbrist". Med stöd av Lotta Johansson på Autismföreningen i Örebro län författades ett medborgarförslag som skickades in till Laxå kommun. 

Förslaget finns som mall i gruppen Medborgarförslag NPF på Facebook- en grupp som fortfarande finns kvar och där vi delar material som kan tas med vidare till politiker och skolledning! 


Ladda ner det, skriv din kommuns namn och skicka in till kommunfullmäktige i förhoppning om att skolan ska få de resurser som behövs för att #enskolaförALLA ska bli verklighet! Det brukar stå på respektive kommuns hemsida var och hur man skickar in medborgarförslag. En del kommuner tar inte emot medborgarförslag, men prova då att mejla direkt till kommunfullmäktiges ordförande. ;)


Initiativet med medborgarförslaget som spred sig över Sverige belönades med Örebro Rättighetscenters Rättighetsros 2021. Utmärkelsen delades med Jenny Tistell som också kämpar hårt för NPF-elevers rättigheter till hälsa och utbildning.


"Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!"