- din ingång till ett bättre liv!

Återhämtningsterapi

Utmattningsdepression har blivit en av våra stora folksjukdomar. En stor del utav dem som fått diagnosen får inte den hjälp de skulle behöva för att läka och bli en del av samhället igen. Frågorna, ensamheten och rädslan kan bli överväldigande och lätt sänka individen djupare in i sjukdomen. Jag vet, jag har själv gått igenom svår utmattningsdepression och tagit mig upp till ett mycket bättre liv med hjälp av de verktyg som du får ta del av i återhämtningsterapin.

Återhämtningsterapi är en holistisk metod som består av bland annat mindfulness, stresshantering, meditation, personlig utveckling och andlig utveckling. För att kunna återhämta sig efter stress behöver vi komma i balans på ett holistiskt sätt. Det betyder att vi behöver ta hänsyn både till kropp, sinne och själ och förstå vad som är orsaken bakom just min utmattning.

En diplomerad återhämtningsterapeut är specialiserad på återhämtning efter utmattning och stressrelaterad ohälsa. Behandlingsformen passar bra för människor som är utmattade eller går igenom en livskris. Du behöver inte ha en utmattning för att ha nytta och glädje av återhämtningsterapin, då den även fungerar väldigt bra i förebyggande syfte! (Hett tips till företag som värnar om sina anställdas hälsa i tid - kontakta mig för offert!)

I behandlingen lägger jag som återhämtningsterapeut mycket fokus på att hjälpa dig att stilla tankarna. Det är viktigt att göra just detta för att frigöra energi för läkning och återhämtning. Människor som befinner sig i stress och utmattning lägger ofta mycket tid på intensivt tankearbete. Detta tar mycket energi och orsakar ännu mer dåligt mående. När vi istället fokuserar på att lugna ner tankearbetet, använder oss av principer från mindfulness och lär oss att följa våra hjärtan går det istället att läka och att hitta nya, mer hållbara vägar i livet.


Välkommen till PORTEN konsult & friskvård - din ingång till ett bättre liv!

Mer om Återhämtningsterapeuternas organisation finns på www.åhto.se.